Inspirationsdag 2024

02 februari 2024

Välkommen på inspirationsdag 2024

Även detta år hoppas vi kunna inspirera er alla med intressanta inslag som berör oss alla. Mer info och program kommer närmare inspirationsdagen. KFUM-KFUK Distrikt Östs årliga obligatoriska inspirationsdag är en träff där vi ses för att stärka gemenskapen som KFUM-föreningar, utbyta erfarenheter, dela information och nätverka.

När: Lördag 23 mars kl. 10-15. Vi bjuder på smörgås på morgonen, lunch och eftermiddagsfika.

Vem: Varje förening måste delta med minst en person för att få vara med i fördelningen av bidragspotten 2024. Denna dag vänder sig i första hand till styrelse och kanslipersonal.

Var: KFUM Central på KOM Hotell, Best Western, Döbelnsgatan 17 (T-bana Rådmansgatan).

Sista anmälningsdag: tisdag den 12 mars. Anmäl er här: https://forms.office.com/e/6YypXFzUuq

Självklart uppmuntrar vi er att anmäla fler deltagare men observera ett minimum om en representant och att denna person ska närvara hela dagen. Skulle representanten inte delta blir föreningen inte tilldelad nya bidrag under 2024, oavsett anledning till frånvaro. Vi uppmanar därför föreningarna att anmäla minst två representanter för att täcka upp eventuell sjukdom eller liknande.

Förmiddagen ägnar vi åt att inspireras av föreläsare för att på eftermiddagen bjuder på workshops. Vi kommer även ägna tid åt informationsutbyte och här bjuder vi in dig att berätta vad som hänt under 2023 i din förening samt vad ni planerar för 2024. Ange i anmälan om du vill få tid för detta i programmet! Inspirationsdagen följs av Distriktombudsmötet som startar kl 15:30.

Vi vill under dagen samla in önskemål och förslag på vad distriktet kan göra för att bidra till er förening, dess anställda, ideella och medlemmarna. Fundera gärna på det innan ni kommer!

Varmt välkomna!

// Styrelsen KFUM Distrikt Öst

 

Har du några frågor? Kontakta tommie.hansson@kfum.se eller 076-8466658