Skip to content
Sök

KFUM DISTRIKT ÖST

Empowering Young People

Om KFUM

Vi brinner för att skapa möjlighet för unga att utvecklas till trygga och modiga människor, som både värdesätter sig själva och bryr sig om sig om andra. Det gör vi genom att ha en helhetssyn på människan utifrån Body, Mind och Spirit. För att vi tror att alla människor har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att utvecklas och må bra. Utifrån det skapar vi mötesplatser där unga människor kan stärkas i sig själva och utvecklas till sin fulla potential. KFUM Distrikt Öst uppdrag är att stötta alla föreningsaktiva i distriktets föreningar och kårer med föreningsutveckling, nätverksträffar, kompetensutveckling och utbildningar.

Utbildning

En central del i regionens arbete är att erbjuda utbildningar och möjlighet till kompetensutveckling. Vi erbjuder löpande utbildningar i ledarskap inom KFUMs paket Helheten med fokus på de tre första stegen. Kommunikation och konflikthantering erbjuds flera gånger varje år och utöver det arrangerar vi utbildningar som efterfrågas av våra föreningar.

Vad kan vi ge dig?

KFUM Stockholm Gotland erbjuder träffar för nätverkande/erfarenhetsutbyte med andra föreningar inom Stockholmsregionen, kompetensutveckling i form av utbildningar och temadagar/träffar, ekonomiskt bidrag för att utveckla föreningen och stöd vid uppstart av förening/verksamhet.

Nyheter