Kallelse Distriktsombudsmöte KFUM-KFUK Distrikt Öst

22 december 2023

Kallelse till KFUK-KFUM Distrikt Öst Distriktsombudsmöte 2024

Lördagen den 23 mars!

När: 23 mars kl 15:30-17.30 (senast)

Var: Kom Hotel, Döbelnsgatan 17 i Stockholm (Närmsta T-bana är Rådmansgatan)

Distriktsombudsmötet ligger direkt efter den obligatoriska inspirationsdagen, som hålls kl. 10-15. Eftermiddagsfika serveras kl 15:00 för alla som anmält sig.

KFUM-anslutna föreningar inom Distrikt Öst har rätt att utse ombud enligt tabell nedan. Varje ombud har en (1) röst. Denna röst måste kunna styrkas med fullmakt av föreningens ordförande (dokumentet ”fullmakt” bifogat. Distriktsombudsmötet beslutar om vilka som har närvaro- och yttranderätt.

Motioner till distriktsombudsmötet ska skickas in senast den 21 januari 2024 till stockholmgotland@kfum.se eller per post till KFUM Distrikt Öst, Borgmästargatan 11, 116 29 Stockholm.

Distriktsstyrelsen återkommer med program och handlingar senast tre veckor före mötet. Ta gärna kontakt med valberedningen för förslag till styrelseledamöter och ny valberedning. Sammankallande för valberedningen är Sean Jansson (sean.jansson@live.com). Övriga medlemmar är Lovisa Ferneman och Hanna Adrian.

 

Välkomna!

 

Styrelsen KFUM Distrikt Öst

 

 

 

 

Förening Antal ombud
Bromma KFUK-KFUM 9
KFUK-KFUM Södra 3
Örby KFUK-KFUM scoutkår 5
KFUM Huddinge BBK 10
KFUM Visby 1
Vinsta KFUK-KFUM scoutkår 2
135 Tyresö 3
KFUM Blackeberg Basket 10
KFUM Central 10
Lohärads scoutkår 2
KFUM Haga Haninge 7
KFUM Järfälla Basket 6
KFUM Lidingö Basket 7
KFUM Stocksund 5
Kista SC KFUM 8
Y Feminist Action 1
KFUM Zliproad CSC Sthlm 5
Symfoniorkestern Pro Musica 3
KFUM Centrals barn- och ungdomskörer 4

 

Antal medlemmar Antal ombud
1–25 medlemmar 1 ombud
26–50 medlemmar 2 ombud
51–100 medlemmar 3 ombud
101–150 medlemmar 4 ombud
151–250 medlemmar 5 ombud
251–400 medlemmar 6 ombud
401–600 medlemmar 7 ombud
601–800 medlemmar 8 ombud
801–1000 medlemmar 9 ombud
1001 medlemmar eller fler 10 ombud