KFUM Distrikt Öst söker driven verksamhetsutvecklare!

03 januari 2024

Är du en engagerad person med ett starkt eget driv och vill göra skillnad i
samhället? Vill du jobba i en organisation med tydlig värdegrund och starka
demokratiska värderingar som arbetar för att utveckla unga människor till
deras fulla potential?

Om jobbet
KFUM Distrikt Öst är en distriktsorganisation (tidigare KFUM Stockholm Gotland) inom KFUMrörelsen.
Distriktet fungerar som en paraplyorganisation för ett 20-tal lokalföreningar som bland annat
erbjuder och genomför medlems- och ledarutbildningar baserat på KFUM:s värdegrund. Vi stöttar också
våra lokalföreningar i deras verksamhetsutveckling.
En viktig del i jobbet som verksamhetsutvecklare är att söka externa bidrag och driva
föreningsöverskrivande projekt. Till exempel driver distriktet projekt om barns psykiska hälsa och sociala
projekt som riktar sig till ukrainska flyktingar. En mycket stor del av arbetet innebär att stärka samarbetet
på lokal, nationell och internationell nivå inom KFUM rörelsen.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• planera, genomföra och utvärdera projekt
• aktivt söka finansiering hos olika stiftelser och fonder
• planera, genomföra och utvärdera ledarutbildningar
• planera, genomföra och utvärdera konferenser och träffar för och med lokalföreningarna
• sköta regionens interna och externa kommunikation
• samverka inom KFUM-rörelsen, nationellt och internationellt
• knyta kontakter i och utanför KFUM-rörelsen
• sköta administrativt arbete
o ekonomi (fakturor, löner, bokföring, årsbokslut)
o underlag inför styrelsemötena
o söka och redovisa medel från bland annat Region Stockholm
o hantera bidragsansökningar och redovisningar från lokalföreningarna

Vem du är?
För att lyckas med det här jobbet behöver du ha en relevant utbildning som till exempel fritidsledare eller
motsvarande utbildning eller erfarenhet. Den absolut viktigaste egenskapen är att du älskar att jobba med
andra människor och att du brinner för socialt arbete och engagemang. Du måste känna dig bekväm med
att stå inför många människor för att hålla föredrag eller utbildningar.
Du behöver ha god kunskap om civilsamhällets förutsättningar och har erfarenhet av att jobba i
demokratiskt styrda organisationer, som anställd eller genom annan likvärdig erfarenhet. Om du har
tidigare erfarenhet av KFUM-rörelsen är det självklart meriterande.
Du behöver kunna ta egna initiativ och kan jobba självständigt med stöd av distriktets ordförande och
styrelse. Du är lyhörd samtidigt som har du förmågan att sprida engagemang och kunna ”sälja” in nya
idéer. Du behöver ha stor erfarenhet av projektledning och kunna ta initiativ till nya projekt. Självklart har
du grundläggande kunskaper inom ekonomi och Office-paketet. Eftersom det är ett självständigt jobb
behöver du vara strukturerad och ha ett hyfsat mått av självdisciplin.

Eftersom tjänsten innebär att du är ditt eget varumärke lägger vi stor vikt på hur du är som person.
Tjänsten är initialt en tillsvidareanställning på 50 procent med provanställning om 6 månader.
Förhoppningen är att det på sikt blir en heltidstjänst.
Kansliet är för närvarande samlokaliserat med KFUM Sverige. Det är goda möjligheter till distansarbete
och ett upplägg som passar just dig. Kvälls- och helgarbete förekommer i relativt stor utsträckning.
Tjänsten ger stora möjligheter till internationella resor.

Mer information om KFUM Distrikt Öst verksamhet hittar du på https://distriktost.kfum.se.
Skicka din ansökan till michael@lagerkvist.nu. Vi tar endast emot ansökningar per mejl med ett personligt
brev (max 1 sida) samt ett CV. Vi tillämpar löpande urval och uppmuntrar dig därför att skicka in din
ansökan så snart som möjligt, dock senast den 19 januari.
Tillträde snarast. Lön enligt överenskommelse.

KFUM Distrikt Öst är ansluten till kollektivavtalet mellan Främja och Unionen.
För frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta ordförande Michael Lagerkvist,
michael@lagerkvist.nu eller mobil: 070-532 98 27
För allmänna frågor gällande tjänsten, kontakta vår nuvarande verksamhetsutvecklare Tommie Hansson,
tommie.hansson@kfum.se eller +46 70 632 32 16

Om KFUM
KFUM är en del av en världsomfattande ungdoms- och kvinnorättsrörelse med 180 års erfarenhet av att
stärka unga människor och skapa ett starkare, varmare och mer jämställt samhälle. Tillsammans finns de
två rörelserna YMCA och YWCA i 130 länder och samlar mer än 70 miljoner människor årligen. I Sverige
har KFUM-rörelsen ca 45 000 medlemmar och 150 anslutna medlemsföreningar, varav ca 20
medlemsföreningar finns inom regionen Stockholm Gotland.
KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet,
ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln,
symboliserar dessa tre byggstenar – Body, Mind & Spirit. Detta genomsyrar all vår verksamhet, inte minst
skapandet av mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential.
KFUM är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. K:et i KFUM står för kristlig och är en del
av vår värdegrund sedan vår ungdomsrörelse startade i Sverige 1884. K:et betyder att vi ska visa varandra
medmänsklighet och respekt, att agera med kärlek och förlåtelse. K:et betyder också att alla är välkomna,
oavsett vem man är eller vilken bakgrund man har. Till KFUM är alla välkomna, oavsett tro, livsåskådning
eller annat som teoretiskt skulle kunna försöka dela upp oss i grupper