Inspirationsdag

03 november 2021

Kommande år är ett år av förändring och inspirationsdagen i år syftar till att underlätta anpassningen till dessa förändringar.  Regionens årliga obligatoriska inspirationsdag där alla föreningar i regionen träffas för att utbyta erfarenheter, inleda samarbeten och inventera behov! Direkt efter Inspirationsdagen har vi Regionombudsmöte som vi uppmanar alla föreningar att delta på!

NÄR: Lördag den 26 mars kl. 10-15

VAR: Kom Hotel, Döbelnsgatan 17 i Stockholm (Närmaste T-bana är Rådmansgatan).

VEM: Varje förening måste delta med minst en person för att få vara med i fördelningen av bidragspotten 2022. Denna dag vänder sig i första hand till styrelse och kanslipersonal.

Sista anmälningsdag: 14 mars. Anmäl er här:

Varje förening måste delta med minst en person för att få vara med i fördelningen av bidragspotten 2022. Denna dag vänder sig till styrelse och kanslipersonal. Självklart får föreningar anmäla flera deltagare men observera ett minimum om en representant och det är viktigt att denna person kan närvara under hela mötet.

KFUM Stockholm Gotlands årsmöte börjar samma dag kl. 15:30, ange i anmälan om ni ämnar delta så finns det fika till er!

Varmt välkomna önskar KFUM Stockholm Gotlands styrelse!