Skip to content
Sök

Vår Verksamhet

Vad kan KFUM Distrikt Öst ge dig?

Styrelse/kansli inom KFUM Distrikt Öst

 • Träffar för nätverkande/erfarenhetsutbyte med andra föreningar inom Stockholmsregionen
 • Kompetensutveckling i hur ni som förening söker medel från externa finansiärer
 • Hjälp med att skapa och driva gemensamma projekt, lokalt och nationellt
 • Kompetensutveckling i form av utbildningar och temadagar/träffar
 • Ekonomiskt bidrag för att utveckla föreningen
 • Stöd vid uppstart av förening/verksamhet

(Ung) Ledare/aktiv medlem i KFUM-förening i Sverige

 • Träffar för att möta andra personer liknande dig och utbyta idéer/erfarenheter
 • Utbildningar
 • Internationella utbyten
 • Möjlighet att få din röst hörd genom att till exempel skriva för hemsidan

Bidrag

KFUM Distrikt Öst söker varje år stöd till ungdomsorganisationer från kulturförvaltningen i Region Stockholm.

En del av detta stöd reserveras till regionens föreningar som kan söka bidrag för föreningsutveckling, kompetensutveckling och projekt kopplade till Region Stockholms kriterier.

I kalendern kan du se när bidragsgruppen har sitt nästa möte.

Riktlinjer

KFUM:s riksombudsmöte fastställde oktober 2007 nedanstående riktlinjer för regionernas arbete. Distriktens uppgift är att stödja föreningarna genom att:

 •  Arrangera ledarutbildningar och ledarträffar
 • Uppmuntra till erfarenhetsutbyte mellan föreningsaktiva för att främja verksamhetsutveckling
 • Uppmuntra föreningskontakter för att erbjuda den enskilde medlemmen en lokal bredd i verksamheten
 • Skapa mötesplatser utifrån aktuella behov
 • Främja nystart av verksamhet
 • Ansöka om landstingsbidrag samt andra regionala bidrag och fördela dessa inom föreningarna
 • Stärka sambandet mellan nationell och lokal nivå