Regionombudsmöte

21 december 2021

Välkommen på KFUM Stockholm Gotlands årsmöte – Regionombudsmötet – den 26 mars 2022

När: 26 mars kl 15:30-17.30 (senast)
Var: Kom Hotel, Döbelnsgatan 17 i Stockholm (Närmsta T-bana är Rådmansgatan)

Regionombudsmötet ligger direkt efter den obligatoriska inspirationsdagen, som hålls kl. 10-15. Eftermiddagsfika serveras kl 15:00 för alla som anmält sig.

KFUM-anslutna föreningar inom KFUM Stockholm Gotland har rätt att utse två ombud. Varje ombud har en (1) röst. Denna röst måste kunna styrkas med fullmakt av föreningens ordförande. Regionombudsmötet beslutar om vilka som har närvaro- och yttranderätt.
Motioner till regionombudsmötet ska skickas in senast den 28 januari 2021 till stockholmgotland@kfum.se eller per post till KFUM Stockholm Gotland, Box 920 22, 120 06 Stockholm.

Regionstyrelsen återkommer med program och handlingar senast tre veckor före mötet. Ta gärna kontakt med valberedningen för förslag till styrelseledamöter och ny valberedning. Sammankallande för valberedningen är Jimmy Forsberg (jimmyf@journalist.com).Övriga medlemmar är Annika Strömstedt (annika.stromstedt@bromma.kfum.se) och Margareta Bjöörn (margareta.bjoorn@gmail.com)

Välkomna!

KFUM Stockholm Gotlands regionstyrelse

Handlingar:

Verksamhetsberättelse 2021-2

Proposition – Ändring av nuvarande stadgar

Stadgar Distrikt Öst

Preliminär Verksamhetsplan 2022

Prel budget 2022

Revisionsberättelse KFUM Sthlm Gotl 2021 sign

Årsbokslut KFUM KFUK Stockholm Gotland 2021 sign

Fullmakt 2022

Ärendelista 2022

Valberedningens förslag