Regionsförändringen

20 april 2021

Välkommen på en digital informationsträff där vi går igenom utkastet till propositionen gällande regionsförändringen. Propositionen kommer läggas fram vid KFUM Sveriges Riksombudsmöte i november och det är av största vikt att alla föreningar vet vad förändringen kommer att innebära och att ni ger er input till arbetet. Syftet med regionförändringen är att stärka KFUMs medlemsföreningar och rörelsen i sin helhet. Målet är att ta fram och förverkliga ett nytt format för regionalt arbete som möjliggör ett närmare samarbete mellan regioner och en tydligare kanal samt ett starkare inflytande från lokal till nationell nivå. Mer information om regionförändringen hittar du här!

Vi bjuder in till två informationsträffar tisdagen den 4 maj. Anmäl ditt deltagande senast den 3 maj så skickar vi ut en länk till mötet som sker via zoom dagen innan.

Till anmälningsformuläret!