Sammanfattning Inspirationsdag och Regionombudsmöte

06 april 2022

Då har årets inspirationsdag och årsmöte för KFUM Stockholm Gotland genomförts. 37 personer samlades på Kom Hotel i centrala Stockholm för information och diskussioner.

Dessutom avtackades två personer som gjort massor för KFUM och i synnerhet för KFUM Stockholm Gotland. Tack Anncha för dina 15 år som ordförande och tack Annika för dina 6 år som Regionkonsulent.

Vi startade med att nya Verksamhetsutvecklaren på KFUM Stockholm Gotland, Tommie Hansson pratade om de nya bidragsreglerna som Region Stockholm inför från och med 2023. Sedan gick föreningarna ut i smågrupper för att diskutera gemensamma behov och intressen över föreningsgränserna.

Efter lunch höll Nathalie Vukmanic från KFUM Sverige en dragning om KFUM Sveriges internationella arbete, bland annat om arbetet man gör för Ukraina.

Sedan informerade Alexander Lund från regionstyrelsen om regionsförändringen och de nya stadgarna som det medför. Även budgetutfall från 2021 och preliminär budget för 2022 presenterades av Alexander.

Simon Danielsson från regionstyrelsen berättade om Verksamhetsberättelsen från 2021 och Verksamhetsplanen för 2022, mycket nytt på gång! Bland annat återinförs bidragsmöten, MAS återupptas, komprimerade endagsutbildningar tas fram och projektet 18-25 ska startas. 18-25 är ett slags ungdomsråd där medlemmar från alla våra 22 föreningar och 17 000 medlemmar är välkomna, målgrupp ungdomar i åldern 18-25. Tanken är att gruppen träffas ungefär var sjätte vecka för diskutera sina passioner gällande KFUM eller samhället i stort. Sedan sprider deltagarna vidare den informationen till sina respektive medlemsföreningar, både uppåt och neråt i sin organisation. Första mötet är den 12 april på hos KFUM Central, varmt välkomna! Se bifogad inbjudan.

Dagen avslutades med att de närvarande föreningarna fick komma in med förslag på förväntningar och önskemål för 2022, vad kan Region Stockholm Gotland göra för föreningarna och vad kan föreningarna göra för regionen? Dessutom avtackades Annika Thomsson efter sina sex år som regionkonsulent för Region Stockholm Gotland, tack för allt Annika!

Sedan var det dags för årsmötet. Efter nästan 15 år som ordförande klev Anncha Lilje Ander av och en ny ordförande valdes. Michael Lagerkvist från KFUM Ängsholmen valdes till ny ordförande. Vi tackar Anncha för ett fantastiskt arbete och välkomnar Michael (15 nya år?) som ny ordförande. Ett stort tack riktas också till mötesordförande Johan Lund som styrde årsmötet i rätt riktning.

Övriga medlemmar i styrelsen:
Simon Danielsson, KFUM Gymnasterna, Vice ordförande
Alexander Lund, Bromma KFUM, Kassör
Hanna Adrian, KFUM Ängsholmen, Ledamot
Tindra Mohamoud, KFUM Fryshuset event, Ledamot
Kicki Öman, KFUM Fryshuset event, Ledamot