Stockholm Gotland har fått ekonomiskt stöd till ukrainska ungdomar som flytt kriget

11 november 2022

KFUM Stockholm Gotland kan med stor glädje meddela att vi fått medel att hjälpa unga ukrainska flyktingar som flytt kriget.

Genom MUCF via KFUM Sverige fick vi medel så att vi kunde anställa Julia Bohm som uteslutande ska jobba med att hitta fritidsaktiviteter ute i våra KFUM-föreningar för dessa ukrainska ungdomar.

I dagarna fick vi dessutom närmare 300 000kr av Region Stockholm kultur som gör att samma målgrupp kan genomföra kulturella aktiviteter fram till sommaren 2023, fantastiskt! Det handlar om teater, dans, musik, konst och körsång.