Välkommen till Distrikt Östs obligatoriska inspirationsdag den 25 mars

28 februari 2023

Välkommen på inspirationsdag 2023

Detta år hoppas vi kunna inspirera er alla med intressanta inslag som berör oss alla. Mer info och program kommer närmare inspirationsdagen. KFUK-KFUM Distrikt Östs årliga obligatoriska inspirationsdag är en träff där vi ses för att stärka gemenskapen som KFUM-föreningar, utbyta erfarenheter, dela information och nätverka.

När: Lördag 25 mars kl. 10-15. Vi bjuder på smörgås på morgonen, lunch och eftermiddagsfika.

Vem: Varje förening måste delta med minst en person för att få vara med i fördelningen av bidragspotten 2023. Denna dag vänder sig i första hand till styrelse och kanslipersonal.

Var: KFUM Central på KOM Hotell, Best Western, Döbelnsgatan 17 (T-bana Rådmansgatan).

Sista anmälningsdag: 14 mars. Anmäl er här: https://forms.office.com/e/9RQa4vqE2t

 

Självklart uppmuntrar vi er att anmäla fler deltagare men observera ett minimum om en representant och att denna person ska närvara hela dagen. Skulle representanten inte delta blir föreningen inte tilldelad nya bidrag under 2023, oavsett anledning till frånvaro. Vi uppmanar därför föreningarna att anmäla minst två representanter för att täcka upp eventuell sjukdom eller liknande.

Förmiddagen ägnar vi åt att inspireras av föreläsare för att på eftermiddagen bjuder på workshops. Vi kommer även ägna tid åt informationsutbyte och här bjuder vi in dig att berätta vad som hänt under 2022 i din förening samt vad ni planerar för 2023. Ange i anmälan om du vill få tid för detta i programmet!

Vi vill under dagen samla in önskemål och förslag på vad distriktet kan göra för att bidra till er förening, dess anställda, ideella och medlemmarna. Fundera gärna på det innan ni kommer!

Varmt välkomna!

// Styrelsen KFUM Distrikt Öst

 

Har du några frågor? Kontakta tommie.hansson@kfum.se eller 076-8466658